Archive for January, 2011

Misschien moeten de overheden in de wereld wat meer ‘deuren’ hangen….


Toen Martin Luther in 1517 zijn stellingen voor hervorming aan de kerkdeur van Wittenberg nagelde, stak hij het uur aan de lont van de reformatie.   Een beweging die hervormingen  – of toch minstens  herziening – eiste van de toen gangbare katholieke dogma’s.  Het revolutionaire van Luther’s actie lag niet in het nagelen van zijn boodschap aan een kerkdeur.  Die deur werd vroeger wel meer gebruikt als “messageboard”.  De kerkdeur was het ‘portaal’ waar de gemeente bij elkaar kwam en dus een snelle manier om informatie wereldkundig te maken en te verspreiden.   De kerkelijke overheid deed er toen ook alles aan om “schadelijke content” zo snel mogelijk van hun messageboard te verwijderen.

Het revolutionaire van Luther’s stellingen bestond uit een visie over de toekomst van de kerk, die niet van de kerkleiding zelf kwam en die daarbovenop ook nog eens in het openbaar onder de bevolking werd verspreid en de bevolking de kans gaf  om daar zelf een mening over te vormen.  Mocht Luter vandaag geleefd hebben had hij waarschijnlijk zijn stellingen via facebook of Twitter wereldkundig gemaakt.

Mensen in Tunesïe, Egypte, Jordanië, België en overal elders in de wereld gebruiken Social Media om elkaar – en bij uitbreiding de rest van de wereld – te informeren en op de hoogte te brengen.  Om hun frustratie te uiten over wat er mis gaat, om oplossingen te vragen en voor te stellen.  Om hun visie kenbaar te maken, te duiden en te bediscussieren.   Social Media is de hedendaagse versie van Luther’s kerkdeur.

Het is dan ook meer dan spijtig dat overheden in rusteloze gebieden altijd trachten om het internet en het gebruik van social media te beperken of zelfs te verbieden.   Net zoals de inquisitie boeken verbrandden om de verspreiding van ideeën tegen te houden.

Spijtig, want een overheid die Social Media omarmt en het gebruik ervan aanmoedigt, heeft er alleen maar voordeel bij.  ‘Tapping into the wisdom of Crowds’, weet u wel. Een voorbeeld: afgelopen zomer hield de gemeenteraad vanhet Britse Coventry een interactieve, online dialoog met haar inwoners. ‘CovJam’ maakte hiervoor gebruik van de IBM “Jam” methodologie.

In een periode waarin strakke besparingen en sneuvelende budgeten vele gemeenten in de UK het mes op de keel zet, vond gemeenteraad van Coventry er niet beter op dan haar inwoners te bevragen over hoe ze de volgende 20 jaar het hoofd boven water kunnen houden.

De  jam liep 24/24 gedurende drie dagen.  CovJam levered een oogst op van meer dan 2000 commentaren en ideeën van burgers, ondernemingen en publieke instellingen van de negende grootste stad van het Verenigd Koninkrijk.

De bevolking kreeg een online platform waarop men zijn ongenoegen uitte, frustraties ventileerde en om aandacht voor tal van problemen.  Maar tegelijk discussieerde Coventry open over het verbeteren van de levenskwaliteit van de inwoners, over het aantrekken van investeerders en hoe de werkegelegenheid in de regio kon worden aangezwengeld.

De jam werd gemodereerd door een team van vertegenwoordigers uit de gemeenteraad, plaatselijke verenigingen en experts die de discussies opvolgden en aanmoedigden. Zij hielden de discussies ook gefocused op het objectief van de ‘jam’: creatieve, maar praktische, ideetjes zonder grote kosten die het leven in de stad verbeteren. Ondertussen zijn er al ideeën van de jam uitgevoerd.   Verscheidene anderen zijn in de planning van de gemeenteraad opgenomen.

De graad van engagement was indrukwekkend meer dan 4/5de van pre-geregistreerden nam daadwerkelijk deel aan de ‘Jam’.  Het dubbele daarvan lieten een comment achter op de site. Meer dan een kwart van de deelnemers was ouder dan 50 jaar – waaruit blijkt dat leeftijd geen drempel is om aan dit soort initiatieven deel te nemen.

Een overheid die Social Media omarmt, doet er zijn voordeel mee.  Het zal een veel nauwer contact hebben met haar bevolking en op elk moment weten wat er leeft.  Het zal de inhoud van berichten die op haar deur genageld worden begrijpen en er actie op ondernemen. Misschien moeten de overheden in de wereld wat meer ‘deuren’ hangen…

Wenst u ook deel te nemen aan een Jam ?  IBM Social business jam van 8 tot 11 februari 2011.

Advertisements
%d bloggers like this: